دانلود فصل یک انیمه بروتو ناروتو نسل های جدید Boruto Naruto Next Generations

اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
دانلود فصل یک روتو Boruto
all
  • آخرین قسمت منتشر شده :48 فصل یک آخرین فصل منتشر شده :1
  • زبان :ژاپنی محصول :ژاپن
  • نویسنده :Pierrot , Shueisha کارگردان :Pierrot , Shueisha
  • ستارگان :Yûko Sanpei , Kokoro Kikuchi , Ryûichi Kijima
  • Fa
  • En
ناروتو یک نینجای جوان بود که استعداد عجیبی برای آزار و اذیت کردن دیگران داشت. او به رویای خود یعنی تبدیل شدن به قویترین و برترین نینجای دهکده خود رسید و سرانجام چهره‌ی صورت او را به عنوان هوکاگه در کنار دیگر هوکاگه‌ها برای یادبود قرار دادند. اما این بار دیگر داستان متعلق به ناروتو نیست ، بلکه درباره‌ی نینجاهای جوانی از نسل جدید است که آمده‌اند تا جا پای او و گذشتگان بگذارند و اتفاقا سر دسته‌ی آنها پسر ناورتو ، یعنی بروتو است و…
Naruto was a young ninja who had a strange talent for harassing others. He dreamed of becoming the strongest and the best ninja of his village, eventually placing his face as Hokage alongside the other Hokageh for memorial. But this is not Naruto's story again, but about the young ninjas of the new generation who have come to lay their feet and their forefathers, and eventually the head of their group is the Naruto son, Bruto and ...

“انیمه بروتو ناروتو نسل های جدید”

فصل اول

دانلود قسمت ۱ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۵ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۵ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۵ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۶ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۶ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۶ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۷ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۷ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۷ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۸ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۸ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۸ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۹ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۹ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۹ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۰ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۰ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۰ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۱ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۱ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۱ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۲ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۲ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۲ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۳ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۳ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۳ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۴ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۴ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۴ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۵ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۵ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۵ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۶ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۶ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۶ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۷ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۷ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۷ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۸ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۸ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۸ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۱۹ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۱۹ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۱۹ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۰ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۰ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۰ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۱ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۱ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۱ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۲ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۲ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۲ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۳ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۳ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۳ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۴ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۴ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۴ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۵ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۵ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۵ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۶ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۶ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۶ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۷ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۷ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۷ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۸ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۸ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۸ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۲۹ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۲۹ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۲۹ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۰ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۰ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۰ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۱ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۱ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۱ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۲ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۲ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۲ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۳ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۳ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۳ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۴ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۴ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۴ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۵ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۵ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۵ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۶ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۶ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۶ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۷ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۷ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۷ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۸ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۸ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۸ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۳۹ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۳۹ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۳۹ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۰ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۰ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۰ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۱ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۱ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۱ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۲ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۲ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۲ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۳ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۳ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۳ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۴ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۴ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۴ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۵ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۵ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۵ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۶ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۶ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۶ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۷ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۷ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۷ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود قسمت ۴۸ با کیفیت ۴۸۰p  |لینک مستقیم |
دانلود قسمت ۴۸ با کیفیت ۷۲۰p | لینک مستقیم|
دانلود قسمت ۴۸ با کیفیت ۱۰۸۰p | لینک مستقیم|
دانلود زیرنویس فارسی

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

به این پست امتیاز دهید.
دانلود فصل یک انیمه بروتو ناروتو نسل های جدید Boruto Naruto Next Generations
3.13 از 23 رای
  • دیدگاها ، پس از تایید مدیران سایت منتشر خواهند شد.
  • دیدگاهای انگلیسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نخواهند شد.
نظرات بسته شده است.